Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Elblągu

adres: ul. Rycerska 2, 82 - 300 Elbląg

tel: (055) 625-65-02

fax: (055) 625-65-06

e-mail: zsti@elblag.eu

strona internetowa: www.zsti.elblag.pl

REGON: 000667744

NIP: 578-25-11-265

 

 

 


Godziny pracy sekreteriatu:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 16.30
środa 7.30 -15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30

 

Godziny przyjęć dyrektora w sprawach skarg i wniosków:
mgr inż. Danuta Pacek

poniedziałek 14.00 - 14.30

 

Godziny pracy pedagogów szkolnych:

mgr Zofia Imiołczyk

poniedziałek 9.00 – 14.00
wtorek 11.00 – 16.00
środa 8.00 – 10.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

 

mgr Barbar Rutka

poniedziałek -------------------
wtorek 9.00 –11.30
środa 9.30 – 13.00
czwartek 10.00 – 14.00
piątek --------------------------

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

mgr Kazimiera Arndt

poniedziałek 7.45 - 14.10 
wtorek 7.45 - 14.10 
środa 7.45 - 14.10 
czwartek 11.00 - 16.15
piątek 7.45 - 13.15

 

 Godziny pracy Pielęgniarki szkolnej:

     pani Bogumiła Przygoda

     codziennie w godz. 7.30 - 15.00

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.